ข้อมูลการติดต่อ

โรงเรียนบ้านจ้อง
86 หมู่ 1 ต.โป่งผา อ.แม่สาย จ.เชียงราย 57130
E-mail : 1057120453@pracharath.ac.th
โทร. 052-028-670

แผนที่ตั้งโรงเรียนบ้านจ้อง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย