ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย (NO Gift Policy)
จากการปฏิบัติหน้าที่

O31 ประกาศ_MOU No gift.pdf